Fejléc

VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPI SZENTIGÉK 

Epistolák és evangéliumok 

 

Advent 1. vasárnapján:

Róm 13,11–14;

Mt 21,1–9

Advent 2. vasárnapján:

Róm 15,4–13;

Lk 21,25–36

Advent 3. vasárnapján:

1Kor 4,1–5;

Mt 11,2–10

Advent 4. vasárnapján:

Fil 4,4–7;

Jn 1,19–28

Karácsony 1. napján:

Tit 2,11–15;

Lk 2,1–14

Karácsony 2. napján:

Tit 3,4–8;

Lk 2,15–20

Karácsony utáni vas.:

Gal 4,1–7;

Lk 2,33–40

Újév napján:

Gal 3,23–29;

Lk 2,21

Újév utáni vasárnapon:

1Pt 4,12–19;

Mt 2,13–23

Vízkereszt ünnepén:

Ézs 60,1–6;

Mt 2,1–12

Vízkereszt után 1. vas.:

Róm 12,1–5;

Lk 2,41–52

Vízkereszt után 2. vas.:

Róm 12,6–16;

Jn 2,1–11

Vízkereszt után 3. vas.:

Róm 12,17–21;

Mt 8,1–13

Vízkereszt után 4. vas.:

Róm 13,8–10;

Mt 8,23–27

Vízkereszt után 5. vas.:

Kol 3,12–17;

Mt 13,24–30

Vízkereszt után 6. vas.:

2Pt 1,16–21;

Mt 17,1–9

Hetvened vas.:

1Kor 9,24–27;

Mt 20,1–16

Hatvanad vas.:

2Kor 11,19–12,9;

Lk 8,4–15

Ötvened vas.:

1Kor 13,1–13;

Lk 18,31–43

Böjt 1. vas.:

2Kor 6,1–10;

Mt 4,1–11

Böjt 2. vas.:

1Thessz 4,1–7;

Mt 15,21–28

Böjt 3. vas.:

Ef 5,1–9;

Lk 11,14–28

Böjt 4. vas.:

Gal 4,21–31;

Jn 6,1–15

Böjt 5. vas.:

Zsid 9,11–15;

Jn 8,46–59

Virágvasárnap:

Fil 2,5–11;

Mt 21,1–9

Nagypénteken:

Ézs 53,1–12;

Jn 19,16–30

Húsvét 1. napján:

1Kor 5,6–8;

Mk 16,1–8

Húsvét 2. napján:

ApCsel 10,34–43;

Lk 24,13–35

Húsvét után 1. vas.:

1Jn 5,4–10;

Jn 20,19–31

Húsvét után 2. vas.:

1Pt 2,21–25;

Jn 10,11–16

Húsvét után 3. vas.:

1Pt 2,11–20;

Jn 16,16–23a

Húsvét után 4. vas.:

Jak 1,16–21;

Jn 16,5–15

Húsvét után 5. vas.:

Jak 1,22–27;

Jn 16,23b–30

Mennybemenetel ünn.:

ApCsel 1,1–11;

Mk 16,14–20

Húsvét után 6. vas.:

1Pt 4,7–11;

Jn 15,26–16,4

Pünkösd 1. napján:

ApCsel 2,1–13:

Jn 14,23–31

Pünkösd 2. napján:

ApCsel 10,42–48;

Jn 3,16–21

Szenth. vasárnapján:

Róm 11,33–36;

Jn 3,1–15

Szenth. után 1. vas.:

1Jn 4,16–21;

Lk 16,19–31

Szenth. után 2. vas.:

1Jn 3,13–18;

Lk 14,16–24

Szenth. után 3. vas.:

1Pt 5,6–11;

Lk 15,1–10

Szenth. után 4. vas.:

Róm 8,18–23;

Lk 6,36–42

Szenth. után 5. vas.:

1Pt 3,8–15;

Lk 5,1–11

Szenth. után 6. vas.:

Róm 6,3–11;

Mt 5,20–26

Szenth. után 7. vas.:

Róm 6,19–23;

Mk 8,1–9

Szenth. után 8. vas.:

Róm 8,12–17;

Mt 7,15–23

Szenth. után 9. vas.:

1Kor 10,1–13;

Lk 16,1–9

Szenth. után 10. vas.:

1Kor 12,1–11;

Lk 19,41–48

Szenth. után 11. vas.:

1Kor 15,1–10;

Lk 18,9–14

Szenth. után 12. vas.:

2Kor 3,4–9;

Mk 7,31–37

Szenth. után 13. vas.:

Gal 3,15–22;

Lk 10,23–37

Szenth. után 14. vas.:

Gal 5,16–24;

Lk 17,11–19

Szenth. után 15. vas.:

Gal 5,25–6,10;

Mt 6,24–34

Szenth. után 16. vas.:

Ef 3,13–21;

Lk 7,11–17

Szenth. után 17. vas.:

Ef 4,1–6;

Lk 14,1–11

Szenth. után 18. vas.:

1Kor 1,4–9;

Mt 22,34–46

Szenth. után 19. vas.:

Ef 4,22–28;

Mt 9,1–8

Szenth. után 20. vas.:

Ef 5,15–21;

Mt 22,1–14

Szenth. után 21. vas.:

Ef 6,10–17;

Jn 4,47–54

Szenth. után 22. vas.:

Fil 1,3–11;

Mt 18,23–35

Szenth. után 23. vas.:

Fil 3,17–21;

Mt 22,15–22

Szenth. után 24. vas.:

Kol 1,9–14;

Mt 9,18–26

Szenth. után 25. vas.:

1Thessz 4,13–18;

Mt 24,15–28

Szenth. után 26. vas.:

2Thessz 1,3–10;

Mt 25,31–46

Szenth. után 27. vas.:

2Pt 3,3–13;

Mt 24,37–51

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu