Fejléc

ÉNEKSZERZŐK, ÉNEKFORDÍTÓK, ÉNEKFORRÁSOK 

 

Abaelardus, Petrus francia teológus, 1079–1142: 132 – Achrenius, Antti finn lelkész, 1745–1810: 449 – Ács Ferenc nádasdi lelkész, 1680–1747: 377 – id. Ács Mihály kuruc tábori, majd nemescsói lelkész, 1646–1708: 264, 372 – Adams, Sarah Fuller amerikai presbiteriánus asszony, 1805–1848: 521 – Agricola, Johann berlini udvari lelkész, 1494?–1566: 75 – Alber, Erasmus neubrandenburgi szuperintendens, 1500?–1553: 193 – Albert, Heinrich königsbergi orgonista, 1604– 1651: 96, 507 – Albrecht von Preußen porosz herceg, 1490–1568: 332 – Altenburg 1651: 239 – Ambrosius milánói püspök, 334–397: 131 – Amerikai népének: 386 – Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt schwarzburg–rudolstadti grófnő, 1637–1706: 349, 513 – Annoni, Hieronymus svájci pietista lelkész, 1697– 1770: 479 – Áprily Lajos református tanár, költő, 1887– 1967: 217 – Augsburg 1531: 334 – Aurelius Prudentius óegyházi énekköltő, 348–405?: 230, 258. 

Babits Mihály költő, műfordító, 1883–1941: 360 – Backmeister, Lukas rostocki szuperintendens, 1570–1638: 442 – Balassi Bálint költő, 1554–1594: 323, 404, 406 – Balicza Iván budavári lelkész, sz. 1948: 107, 344 – Bártfa 1593: 276 – Bártfa 1640: 415 – Barth, Christian Gottlieb 1799–1862: 265 – Batizi András magyar reformátor †1546 után: 234, 363 – Batthyány-kódex 1600? körül: 196, 258, 366 – Becker, Cornelius lipcsei lelkész, teológiai tanár, 1561–1604: 110 – Behm, Martin laubani lelkész, 1557–1622: 249, 503 – Benkő István rákospalotai ref. lelkész, 1889–1959: 521 – Berlin 1653: 369 – Berlin 1853: 157 – Be`ze, Théodore de genfi lelkész, zsoltárfordító, 1519–1605: 46, 76, 339, 488 – Birken, Sigmund von nürnbergi író, tudós, 1626–1681: 204 – Blaurer, Ambrosius württembergi reformátor, 1492–1564: 333 – Bodrog Miklós budapesti lelkész, sz. 1929: 90, 104, 126, 172, 177, 214, 253, 273, 318, 362, 400, 436, 452, 478, 485, 502 – Bogatzky, Karl Heinrich von hallei pietista író, 1690–1774: 467 – Bonar, Horatius skót lelkész: 1808–1889: 427 – Bonhoeffer, Dietrich német ev. lelkész, teológiai tanár, 1906–1945: 355 – Bosák, Kliment königgrätzi cseh lelkész, 1535: 233 – Brokering, Herbert F. sz. 1926: 68 – Brun, Johan Nordahl 1745– 1816: 120 – Budry, Edmond Louis francia énekköltő, 1854–1932: 388 – Burmeister, Franz Joachim lüneburgi lelkész, 1633–1672: 511 – Bücken, Eckart: 574. 

Cameron, Catherine sz. 1927: 476 – Cantate, 1950: 338 – Cantus Catholici 1651: 164, 191 – Cantus Catholici 1674: 222 – Celanói Tamás ferences rendfőnök, 1190?–1255?: 495, 496 – Chalupka, Samo felső-lehotai lelkész, 1812–1883: 268 – Clairvaux-i Bernát cisztercita szerzetes, teológus, 1090–1153: 360 – Claudius, Matthias 1740–1815: 119 – Clausnitzer, Tobias weideni egyháztanácsos, 1618–1684: 274 – Comenius, Johannes Amos, a cseh testvérek püspöke, 1592–1671: 51 – Cowper, William 1731–1800: 328 – Cramer, Johann Andreas kieli teológiai tanár, 1723–1788: 492 – Crasselius, Bartholomäus düsseldorfi lelkész, 1667–1724: 59 – Csángó népi gyűjtés: 129 – Cselényi I. Gábor: 554, 572, 576 – Csengey Gusztáv eperjesi tanár, 1842–1925: 354 – Csomasz Tóth Kálmán budapesti ref. lelkész, teológiai tanár, 1902–1988: 57, 232, 280, 451 – Czakó Jenő ref. lelkész, író, 1901– 1958: 582, 586, 587, 589, 590 – Czeglédy Sándor: 140 – Czikéné Lovich Ilona: 545. 

Dach, Simon königsbergi tanár, 1605–1659: 509 – David, Christian 1690–1731: 265 – Debrecen 1590: 48 – Debrecen 1592: 109 – Debrecen 1602: 235, 262 – Debrecen 1616: 92 – Debrecen 1697: 378 – Decius, Nikolaus mühlhauseni lelkész? 1485?–1546?: 43, 188 – Dieffenbach, Georg Christian (felső-hesseni lelkész, 1822–1901: 469 – Diósgyőrben írt ének: 61 – Diterich, Johann Samuel berlini egyháztanácsos, 1721–1797: 294 – Dóka Zoltán hévízgyörki lelkész, 1929–2000: 68, 105, 106, 127, 170, 224, 252, 265, 268, 269, 270, 271, 293, 310, 314, 348, 355, 361, 401, 429, 463, 464, 476, 477, 482, 565, 567, 568 – Dunántúli énekeskönyv 1805: 241, 267, 283, 446, 448 – Dunántúli énekeskönyv 1817: 194. 

Eger, 1855: 494 – Ellerton, John 1826–1893: 124 – Énekeskönyv magyar reformátusok használatára: 1948: 443 – Erfurt, 1568: 178. 

Fabricius, Jakob stettini lelkész, főszuperintendens, 1593–1654: 260 – Falk, Johannes Daniel német követségi tanácsos, 1768–1826: 166 – Ronald, Fangen 1895– 1946: 269 – Fickert, Georg Friedrich sziléziai lelkész, 1758–1815: 468 – Finn ének: 459 – Fischer, Christoph cellei főszuperintendens 1518–1598: 195 – Fleming, Paul hamburgi orvos, 1609–1640: 344 – Flittner, Johann grimmeni diakónus, 1618– 1678: 420 – Franck, Johann gubeni polgármester 1618–1677: 306, 307, 308, 357, 419 – Franck, Michael coburgi tanító, költő, 1609–1667: 510 – Franck, Salomo weimari egyháztanácsi titkár, 1659–1725: 82, 212 – Frankfurt, 1601: 226 – Frankfurt, 1607: 49 – Freystein, Johann Burchard drezdai jogtanácsos, 1671–1718: 441 – Frostenson, Anders stockholmi lelkész, 1906–2006: 329, 393, 556. 

Gaál Mihály agárdi lelkész, 1842–1911: 5l, 131, 465 – Garve, Karl Bernhard herrnhuti lelkész, 1763–1841: 206 – Gellert, Christian Fürchtegott lipcsei tanár, 1715–1769: 58, 84, 100, 165, 223, 352, 445, 446, 447 – Georgii, David Samson backnangi lelkész, 1697–1756: 313 – Gerhardt, Paul berlini lelkész, majd lübeni fődiakónus, 1607–1676: 52, 53, 54, 97, 113, 138, 139, 141, 161, 162, 181, 200, 237, 238, 299, 325, 340, 341, 342, 370, 466 – Gerok, Karl stuttgarti főlelkész, 1815–1895: 522 – Gesenius, Justus hannoveri püspök, 1601–1673: 416 – Glosius János aszódi lelkész †1728?: 193 – Gotha, 1651: 279 – Gotter, Ludwig Andreas gothai udvari tanácsos, 1661–1735: 424 – Görlitz 1648: 279 – Gramann, Johann königsbergi lelkész, 1487–1541: 45 – Greding, Johann Ernst altheimi lelkész, 1676–1748: 205 – Grodzki, Michał lengyel énekköltő, 1559: 194 – Grosser, Samuel görlitzi gimnáziumi igazgató 1664–1736: 143 – Grundtvig, Nicolai Frederik Severin dán lelkész, 1783–1872: 288 – Grünwald, Georg tiroli cipészmester, †1530: 435 – Győri énekeskönyv 1811: 175 – Győri János Sámuel pesterzsébeti lelkész, sz. 1950: 558 – Győry Vilmos budapesti lelkész, 1838–1885: 125, 428, 543 – Gyurátz Ferenc dunántúli püspök, 1841–1925: 176, 486. 

Haan Lajos békéscsabai lelkész, 1818–1891: 343, 347 – Haavio, Jaakko 1904– 1984: 471 – Haette, Lars Jacobsen kautokeinói (Norvégia) gyülekezeti tolmács, 1834–1896: 429 – Hamar István szolnoki református lelkész, sz. 1941: 535 – Hansen, Kirsten Dorothea, 1850–1902: 387 – Harms, Claus kieli főlelkész, 1778– 1855: 122 – Hasslocher, Johann Adam weilburgi egyháztanácsos, 1645–1726: 440 – Hedberg, Fredrik Gabriel, 1811–1893: 278 – Heermann, Johann köbeni lelkész, 1585–1647: 111, 197, 198, 219, 436 – Held, Heinrich altdammi tanácsos 1620–1659: 142 – Helmbold, Ludwig mühlhauseni szuperintendens, 1532–1598: 336, 337 – Hengstenberg, Johann Heinrich Karl wetteri lelkész, 1770–1843: 62 – Herberger, Valerius fraustadti lelkész, 1562–1627: 505 – Herman, Nikolaus joachimsthali kántor, 1480?–1561: 156, 217, 501 – Herzog, Johann Friedrich drezdai ügyvéd, 1647–1688: 116 – Hiller, Philipp Friedrich steinheimi lelkész, 1699–1769: 241, 327 – Hillestad, Olaf, 1923– 1974: 312 – Hippel, Theodor Gottlieb von königsbergi polgármester, 1741–1796: 520 – Hodenberg, Bodo von osterrodei tartományi kormányzó; 1604–1650: 81 – Hodža, Michal Miloslav liptószentmiklósi lelkész, 1811–1870: 452 – Homburg, Ernst Christoph naumburgi ügyész, 1605–1681: 201 – Horn, Johann énekeskönyve 1544: 136 – How, William W. anglikán püspök, 1823– 1897: 454 – Hörnigk, Ludwig von frankfurti orvos, 1600–1667: 506 – Hrabanus Maurus mainzi érsek, 780?–856: 231 – Huszár Gál énekeskönyve 1560: 77, 179, 275, 322, 405 – Huszár Gál énekeskönyve 1574: 80, 248, 483, 497 – Huszita ének: 91, 134, 135, 192. 

Ilauszky Sámuel nyomdász, 1871–1965: 208 – Ittzés Mihály győri lelkész, 1904–1950: 278, 456 – Iverson, Daniel sz. 1924: 244. 

Jacopone da Todi Ferenc-rendi szerzetes, énekköltő, 1230?–1306: 190, 497 – Jakus Imre tabi lelkész, 1908–1993: 219 – Jéna, 1609: 504 – ifj. Jeszenszky Károly mezőberényi lelkész, 1851–1927: 263 – József Attila költő, 1905–1937: 256. 

Kalinka, Joachim illavai lelkész, püspök, 1602–1678: 417 – Kalliala, Lauri finn esperes, 1885–1970: 526 – Kálmáncsehi Márton †1557: 73, 78 – Kanizsai Pálfi János komáromi ref. püspök, 1585?–1641?: 50, 412 – Keimann, Christian zittaui gimnáziumi igazgató, 1607–1662: 367 – Kempis Tamás ágostonos szerzetes pap, író, 1380–1471: 434 – Kerényi György, 1902–1986: 580, 588 – Kis János soproni lelkész, püspök, 1770–1846: 58, 60, 65, 101, 165, 174, 243, 307, 324, 382, 445, 450, 487, 518 – Klesel, Abraham sziléziai lelkész, 1636–1702: 209 – Klopstock, Friedrich Gottlieb hamburgi követségi tanácsos, költő, 1724– 1803: 65, 517, 519 – Kodály: Iskolai énekgyűjtemény 1943: 546 – Kolozsvár 1553: 403 – Kolozsvár 1680: 259 – Koskimies, Aukusti Valdemar 1856–1929: 69 – Kovács Sándor teológiai tanár, püspök, 1869–1942: 66, 74, 89, 147, 306, 390, 391, 392, 457, 458 – Köln 1599: 157 – Köln 1623: 149 – Krause, Jonathan liegnitzi szuperintendens, 1701–1762: 281 – Krieger, Adam drezdai orgonista, 1634–1666: 116 – Krohn, Julius 1835–1888: 87. 

Lányi Illés bitsei lelkész, püspök, 1570–1617: 410 – Lányi Mihály verbóci lelkész, 1648?–1708?: 49 – Latin ének: 41, 42; 73, 92, 133, 152, 153, 163, 179, 191, 359, 494 – Latin–német ének: 151 – Laurenti, Laurentius brémai zeneigazgató, 1660–1722: 144 – Laurinus, Laurentius svéd lelkész, esperes, 1573–1655: 527 – Lévay József költő, 1825–1918: 86 – Lewis, Peter: 477 – Liebich, Ehrenfried erdmannsdorfi lelkész, 1713–1780: 242, 491 – Lindemann, Johann(?) 1549–1631: 364 – Lipcse, 1586: 94 – Lipcse, 1597: 335 – Lőcse, 1635: 150, 508 – Lőcse, 1654: 159 – Lőcse, 1690: 91, 192, 421 – Lőcse, 1691: 367, 505 – Lönnrot, Elias finn tudós, költő, 1802–1884: 185 – Löwen, Johann Friedrich hamburgi író, 1729–1771: 518 – Lubelczyk, Jakub lengyel költő, 1558: 323 – Ludmány Antal: 559 – Luther Márton reformátor, 1483–1546: 72, 108, 131, 150, 154, 155, 214, 215, 229, 231, 232, 247, 254, 255, 256, 257, 291, 295, 303, 304, 305, 318, 402, 433, 499, 500 – Lübecki énekfüzet 1603 előtt: 343 – Lyte, Henry Francis anglikán lelkész, 1793–1847: 121. 

Madocsai Miklós budapesti lelkész, sz. 1930: 173, 378 – Magdeburg, Joachim győri tábori majd esseni lelkész 1525–1587?: 335 – Magyar ének a XVIII. századból: 379 – Magyar Lelki Óra 1730 (Sartorius J. énekeskönyve): 40, 96, 97, 211, 345, 417, 425 – Magyar népdal: 130 – Malmivaara, Väinö 1879–1959: 71, 544 – Malmivaara, Wilhelmi lapuai lelkész, 1854–1922: 525 – Marot, Clement francia zsoltárfordító, 1496?–1544: 44, 321 – Marschalkó Gyula vecsési lelkész, sz. 1921: 272, 462 – Matkovich Pál udvari tanácsos, dunántúli egyházkerületi felügyelő, 1743–1823: 67 – Melanchthon, Philipp wittenbergi teológiai tanár, reformátor, 1497–1560: 74, 259 – Mentzer, Johann chemnitzi lelkész, 1658–1734: 63 – Milton, John angol költő, 1608–1674: 55 – Miskei Ádám dömölki lelkész, 1695–1774: 515 – Moe, Ole Teodor, 1863–1922: 389 – Mohr, Josef osztrák r. k. lelkész, 1792–1848: 167 – Montgomery, James költő, újságíró, 1771–1854: 451 – Mühlmann, Johannes lipcsei lelkész, teológiai tanár, 1573–1613: 95 – Müller, Friedrich: 566 – Münster, 1677: 371 – Münter, Balthasar koppenhágai német lelkész, 1735–1793: 484. 

Naastepad, Thomas r. k. teológus, költő, 1921–1996: 399 – Nádasdy Kálmán: 585 – Nagybánkai Mátyás nagyszombati tanító, lelkész, 1575: 79 – Nagy Gergely pápa, 540?–604: 108, 358 – Nagy Lajos szentantalfai lelkész, 1867–1940: 206, 469, 522 – Neander, Joachim brémai lelkész, 1650–1680: 57, 117, 375 – Nehring, Johann Christian 1671–1736: 265 – Német ének: 154, 203, 213, 227, 228, 232, 499 – Német evangélikus ének észak-magyarországi népi változata: 149 – Németh István kispéci lelkész, 1757–1810: 480 – Népköltés: 549, 551 – Neumann, Caspar boroszlói lelkész, 1648–1715: 487 – Neumark, Georg weimari könyvtáros, költő, 1621–1681: 331 – Neunherz, Johann hirschbergi főlelkész, 1653– 1737: 221 – Nicolai, Philipp hamburgi főlelkész, 1556–1608: 361, 493 – Niege, Georg zsoldoskapitány, herfordi parancsnok, 1525–1588: 93 – Nürnberg, 1616: 408 – Nürnberg, 1680: 174 – Nyberg, Lars Thorstensson 1721–1792: 284. 

Olearius, Johann weissenfelsi szuperintendens, 1611–1684: 250 – Ödmann, Samuel Lorens uppsalai teol. tanár, 1750–1829: 302 – Öreg Graduál 1636 (Geleji Katona István énekeskönyve): 196. 

Pauli, Joachim ostraui lelkész, 1636–1708: 263 – Payr Sándor soproni teológai tanár, 1861–1938: 118, 139, 186, 209, 444, 490 – Pécseli Király Imre érsekújvári lelkész, 1590?–1641?: 158, 365, 413, 414 – Perlaky Dávid nemesdömölki lelkész, 1754–1802: 285, 492, 514 – Petites Soeurs De Jésus: 576 – Petrőczi Kata Szidónia, 1662–1708: 350, 373, 510 – Pintérné Nagy Erzsébet putnoki lelkész, sz. 1931: 128 – Podmaniczky Pál soproni teológiai tanár, 1885–1949: 385, 525 – Pozsonyi német énekeskönyv 1788: 187, 285 – Pöyry, Edla finn énekköltőnő, 1854–1933: 456 – Praetorius, Benjamin lissai lelkész, 1636–1674: 439 – Prágai graduál 1567: 338 – Prágai Lukács, a cseh testvérek püspöke, 1460?–1528: 498 – Pusztay József gádorosi lelkész, 1900–1945: 207. 

Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc titkára, 1677–1733: 83 – Református próbaénekeskönyv 1903: 301 – Régi Magyar Istenes Énekek 1945: 405 – Regius Király Jakab osgyáni lelkész, 1623–1690: 421 – Rezessy László egri főiskolai tanár, 1912–1997: 95, 242, 304, 313, 352, 517 – Richter, Christian Friedrich hallei árvaházi orvos, 1676–1711: 376 – Riedel, Otto: 461 – Rimay János költő, 1569– 1631: 233, 409 – Rinckart, Martin eilenburgi esperes, 1586–1649: 40 – Ringwaldt, Bartholomäus langenfeldi lelkész, 1530–1599: 502 – Rist, Johann wedeli lelkész, költő, 1607–1667: 112, 186, 210, 368, 418 – Rodigast, Samuel berlini gimnáziumi igazgató, 1649–1708: 348 – Rosenmüller, Johann wolfenbütteli karnagy, 1620–1684: 512 – Rozier, Claude: 170 – Runeberg, Johan Ludvig finn költő, 1804–1877: 286, 384 – Rutilius, Martin weimari lelkész, 1551– 1618: 407, 408. 

Sandell-Berg, Lina svéd költőnő, 1832–1903: 289 – Sántha Károly sárszentlőrinci lelkész, 1840–1928: 63, 64, 85, 103, 122, 143, 145, 146, 190, 205, 210, 251, 311, 342, 353, 358, 434, 440, 442, 455, 495, 523, 524 – Sármelléki Nagy Benedek kőszegi tanító a XVII. század elején: 437 – Schade, Johann Caspar berlini lelkész, 1666–1698: 319 – Schalling, Martin nürnbergi lelkész, 1532– 1608: 362 – Scheffler, Johannes udvari orvos, boroszlói pap, 1624–1677: 438 – Schenck, Hartmann ostheimi és völkershauseni lelkész, 1634–1681: 292 – Schiebeler, Daniel hamburgi ev. kanonok, 1741–1771: 283 – Schirmer, Michael berlini gimnáziumi igazgató, 1606–1673: 236, 324 – Schlegel, Johann Adolf hannoveri főszuperintendens, 1721–1793: 60, 243 – Schmolck, Benjamin schweidnitzi lelkész, 1672–1737: 182, 240, 514 – Scholz László hatvani lelkész, 1911–2005: 55, 70, 102, 110, 157, 163, 225, 245, 246, 298, 300, 329, 330, 371, 388, 393, 394, 395, 396, 397, 460, 472, 473, 474, 489, 493, 503 – Schröder, Johann Heinrich möseburgi lelkész 1667–1699: 326, 374 – Schulek Tibor komáromi lelkész, esperes, 1904–1989: 108, 133, 304 – Schütz, Johann Jakob frankfurti jogtanácsos, 1640–1690: 56 – Selnecker, Nikolaus lipcsei szuperintendens, 1530–1592: 259 – Semper, Ernest landshuti főlelkész, 1722–1758: 267 – Siklós József jászkiséri ref. lelkész, 1920–1983: 539 – Sík Sándor piarista író, költő, 1889–1963: 189 – Simon Jukundián csíksomlyói ferences szerzetes, 1813–1894: 168 – Sopron, 1859 (tanítóképezdei énekeskönyv): 82 – Soproni német énekeskönyv 1785: 294, 450 – Sourire, S.: 572 – Spener, Philipp Jakob berlini lelkész, 1635–1705: 220 – Speratus, Paul königsbergi lelkész, 1484– 1551: 320 – Spirituálé: 552, 554, 557, 559, 561, 564, 565, 567, 568, 570 – Spitta, Carl Johann Philipp, 1801–1859: 481 – Stegmann, Josua rintelni teológiai tanár, 1588–1632: 277 – Stenbäck, Lars finn lelkész, költő, 1811–1870: 385 – Steurlein, Johann énekeskönyve 1588: 178 – Sthen, Hans Christensen, 1540–1610: 126 – Stip, Gerhard lelkész, bonni magántudós, 1809–1882: 102 – Stockmann, Ernst eisenachi egyházfőtanácsos, 1634–1712: 351 – Stolshagen, Kaspar, 1550– 1594: 218 – Svedberg, Jesper uppsalai teol. tanár, skarai püspök, 1653– 1735: 293 – Szabó József balassagyarmati lelkész, püspök, 1902–1986: 121, 255 – Szász Béla kolozsvári egyetemi tanár, 1840–1898: 430 – Szász Károly ref. püspök, 1829–1905: 287 – Szedő Dénes r. k. lelkész, 1902–1983: 534, 536 – Szegedi Kis István reformátor, 1502–1572: 230 – Székács József budapesti lelkész, püspök, 1809–1876: 123, 453 – Szénási Sándor kápolnásnyéki ref. lelkész, esperes, sz. 1925: 228, 466 – Szenczi Molnár Albert tudós, zsoltárfordító, 1574– 1633: 44, 46, 76, 321, 339, 488 – Szentmihályi Énekeskönyv 1798: 548 – Szkhárosi Horváth András tállyai lelkész, reformátor, †1549?: 261 – Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi lelkész, 1717–1794: 383, 516 – Sztárai Mihály reformátor, †1575: 47 – Szűcs István téti lelkész, esperes 1768–1839: 84, 368. 

Tárkányi Béla apátkanonok, költő, 1821–1886: 550 – Tersteegen, Gerhard mühlheimi szalaggyártó, 1697–1769: 118, 280, 444 – Thaly Loránd orvos, egyházi énekköltő, 1874–1940: 266 – Thiess, Otto hamburgi lelkész 1762–1811: 175 – Thilo, Valentin königsbergi egyetemi tanár, 1607–1662: 140 – Thoroczkay-féle énekeskönyv 1695: 346 – Tietze, Christoph hersbrucki lelkész, 1641– 1703: 423 – Torkos András győri lelkész, †1737: 426 – Tranoscius énekeskönyv 1636: 114, 159, 160, 199, 465 – Tranoscius énekeskönyv 1653: 98 – Tranoscius énekeskönyv 1684: 211, 345 – Tranoscius énekeskönyv 1696: 347 – Tranoscius énekeskönyv 1741: 380 – Tranoscius énekeskönyv 1743: 381 – Tranovský, Juraj liptószentmiklósi lelkész, 1591–1637: 411 – Túrmezei Erzsébet budapesti diakonissza, költőnő, 1912–2000: 42, 43, 45, 52, 54, 69, 71, 87, 93, 100, 120, 124, 132, 137, 138, 141, 148, 151, 152, 155, 156, 161, 162, 171, 181, 184, 185, 198, 200, 212, 213, 215, 216, 218, 221, 223, 226, 227, 237, 238, 239, 240, 247, 257, 281, 286, 288, 289, 290, 291, 295, 299, 302, 312, 315, 317, 327, 331, 332, 349, 356, 357, 364, 370, 374, 375, 384, 386, 387, 389, 398, 399, 407, 416, 431, 433, 435, 438, 441, 449, 454, 459, 461, 467, 470, 471, 475, 481, 499, 500, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 537, 538, 540, 541, 542, 544, 545. 

Új Zengedező Mennyei Kar 1743: 59, 75, 115, 117, 135, 136, 183, 197, 201, 203, 236, 249, 277, 279, 282, 292, 308, 309, 316, 319, 326, 334, 340, 351, 359, 369, 376, 424, 439, 496, 501, 509, 511 – Új Zengedező Mennyei Kar 1750: 419. 

Vándor Gyula budapesti főkönyvelő, sz. 1929: 569, 573 – Várad, 1566: 72, 254, 402, 498 – Várad, 1648: 94, 180, 229 – F. Varga Lajos nagyrábéi ref. lelkész, esperes, 1856–1939: 297 – Vargha Gyuláné, Szász Polixénia, költőnő, 1863–1947: 328, 427, 468 – R. Váró Margit 1891–1972: 244 – Venantius Fortunatus poitiers-i püspök, 530–609: 189 – Victor János ref. lelkész, 1860–1937: 88 – Vietorisz József nyíregyházi gimnáziumi igazgató, 1868–1955: 111, 112, 114, 199, 231, 284, 380, 381, 411. 

Waldau, Georg Ernst nürnbergi lelkész, 1745–1817: 480 – Webster, Bradford G., 1898–1991: 470 – Weisse, Christian Felix lipcsei adóügyi főtisztviselő, 1726–1804: 448 – Weisse, Michael landskroni lelkész, a cseh testvérek püspöke, 1488?–1534: 216 – Weisse, Michael énekeskönyve 1531: 135 – Weissel, Georg königsbergi lelkész, 1590–1635: 137 – Weöres Sándor költő, 1913– 1989: 119, 144, 169, 432, – Wesley, Charles metodista prédikátor, 1708–1788: 224 – Würzburg, 1628: 210. 

Zábrák Dénes soproni lelkész, 1852–1913: 62, 182, 260, 296, 318 – Zathureczky Sámuel győri kántor, 1760–1836: 202, 294, 447, 519 – Ziegler, Caspar wittenbergi jogtanár, 1621–1690: 115 – Zigán János kemeneshőgyészi lelkész, 1772–1808: 187, 220, 484, 491 – Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, a herrnhuti testvéregyház alapítója, 1700–1760: 266, 443 – Zengedező Mennyei Kar 1726: 113, 116 – Zengedező Mennyei Kar 1735: 53, 56, 81, 142, 154, 178, 188, 195, 204, 274, 250, 320, 325, 335, 337, 341, 418, 420, 423, 5,10, 512, 513 – Zöngedező Mennyei Kar 1692: 61, 99, 333, 336, 408, 422, 504, 506. 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu