Fejléc

145 - Áldott az Isten

Dallam: Krisztus Urunknak áldott születésén 158

145. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja, Ki az ő népét, ím, meglátogatta, És megváltotta, mint ígérte régen, Nagy kegyelmében.

2. A szent próféták eleitől fogva Az Úr Jézusról szóltak álmélkodva; Bölcsek, királyok, szegények őt várták, Látni kívánták.

3. Kik a halálnak árnyékában járunk, Te vagy, ó, Jézus, tündöklő világunk; Békesség útján, míg a mennybe érünk, Te vagy vezérünk.

4. Benned jelent meg az Isten kegyelme, Melyet nem ér föl az emberi elme; Mert hitünk titka, hogy e földre jöttél, Testbe öltöztél.

5. Ádventi vendég, végy szállást minálunk, Szívünkben állíts trónt, örök Királyunk. Téged követni és szolgálni néked Te adj hűséget!

Sántha Károly 1840-1928.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu