Fejléc

164 - Csordapásztorok

Deák: Énekgyűjtemény 1774

164. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Csordapásztorok midőn Betlehemben Csordát őriznek éjjel a mezőben,

2. Isten angyali jövének melléjük. Nagy félelemmel telék meg ő szívük.

3. Örömet mondok, nagy örömet néktek, Mert ma született a ti Üdvösségtek.

4. Menjetek el csak gyorsan a városba, Ott találjátok Jézust a jászolba'.

5. Elindulának, és el is jutának, Szűz Máriának jó napot mondának.

6. Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat nékünk, Mert mi angyalok igéjére jöttünk.

7. Üdvöz légy, Jézus, pásztorok Pásztora, Bűnös emberek megváltó szent Ura.

8. Kérünk tégedet, mi Üdvözítőnket, Sok bűneinkért meg ne utálj minket.

9. Dicsőség néked, örök Atyaisten, Te kisded Jézus és Szentlélek Isten!

Cantus Catholici 1651 (magyar).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu