Fejléc

173 - Szép karácsony ünnepén

Debrecen 1774

173. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Szép karácsony ünnepén, Csillagfényes estéjén Jézus jött el s vele a remény.

2. Sötét éjben fényözön Pásztorokra ráköszön. Jézus jött el s vele az öröm.

3. Örömhírt hoz az ének, Hogy az Ige testté lett. Jézus jött el s vele az élet.

4. Régen várt égi ország Most végre eljött hozzánk. Jézus jött el s vele a jóság.

5. Harag, gyűlölet réme Szívünket ne kísértse! Jézus jött el s vele a béke.

6. Legyen a szívünk hálás, Töltse be az ujjongás: Jézus jött el s vele az áldás!

Madocsai Miklós sz. 1930.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu