Fejléc

182 - Jézus legyen jelszavunk

Dallam: Jézus én bizodalmam 369

182. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézus legyen jelszavunk, Midőn egy új évbe lépünk; Jézus neve jó pajzsunk, Mellyel harcol s győz is népünk. Kössünk vele szent frigyet, Boldogságra ő vezet.

2. Jézus neve s igéje Világoljon minden házban! Ifjú, öreg őt félje, S járjon az ő nyomdokában! Mindnyájunknak otthona Legyen Isten temploma!

3. Jézus éltünk ereje, Jertek hittel őhozzája, Legyünk egyek ővele, Aki nyáját védi, áldja! Nincs, nincs más Üdvözítő, Segítség csak tőle jő.

4. Jézus, tieid vagyunk; Ez évben is téged kérünk: Te légy hajnalcsillagunk, Te légy a mi bölcs vezérünk! Akkor áldott lesz utunk, Szép célunkhoz eljutunk.

Benjamin Schmolck 1672-1737 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu