Fejléc

192 - A próféták megmondották

Dallam: Úr Jézusunk, fordulj hozzánk 279

192. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. A próféták megmondották, Atyáinknak megjósolták, Hogy Jézus Krisztus eljövend, S bűnünkért szenved ő, a szent.

2. Nem sejtette még a világ, De ők már hitben jól látták. Ézsaiás méltán mondja: őrajta van bűnünk súlya.

3. Az Úr haragja volt rajtunk, Vakon vesztünkbe rohantunk; Jézus lett értünk áldozat, S ím, üdvre vált a kárhozat.

4. őt áldjuk, a hű Főpapot, Ki szerzett bűnbocsánatot, S minket magával mennybe visz. Mily boldog az, ki benne hisz!

5. Én Jézusom, nagy kínodat, Engesztelő halálodat Mindig szívemben őrizem, Neked szolgál élő hitem.

6. Hű Uram, drága érdemed, Értünk kiontott szent véred Tisztítsa gyarló szívemet, Hogy mennyben élhessek veled!

Huszita ének. Michael Weisse énekeskönyve 1531 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu