Fejléc

200 - Ó, Krisztusfő, sok sebbel

H. L. Hassler 1564-1612

200. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, Krisztus-fő sok sebbel Meggyötrött, vérező, Te szúró tövisekkel Megkoronázott Fő, Fény, dicsőség volt részed, Most gúnyt űznek veled. Megcsúfolt és lenézett Szent Fő köszöntelek.

2. E gyötrelem, gyalázat Mind énmiattam ért, Hogy tartozásom vállald, Megfizess vétkemért. Ki haragot érdemlek, Itt állok, én szegény. Megváltóm, add kegyelmed, Hogy el ne vesszek én!

3. Nagy irgalmadat áldom, Te legdrágább barát, Hogy értem keresztfádon Te haltál kínhalált. Adj erőt érted élnem Itt hálás hűséggel, S ha elérkezik végem, Tebenned érjen el!

4. Ha jő a harc, a végső, Az legyen vigaszom, Hogy tövisektől vérző Szent arcod láthatom. Rád, egyedül rád nézek, Ki értem szenvedtél. Hitem átölel téged. Ki így hal, él az, él!

Arnulf von Löwen 1200?-1250 (Salve, caput cruentium). Paul Gerhardt 1607- 1676 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu