Fejléc

203 - Jézus, e világ bűnéért

Dallam: Jézusom, ki bűnös lelkem 418

203. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézus, e világ bűnéért Ki meghalni eljöttél, S tévelygő nyájad üdvéért Önként áldozat lettél; Ki kész voltál ontani vért Ádám romlott fiaiért: Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!

2. Vigasztaljon gyötrődésed, Midőn bűntudat gyötör, Támogasson csüggedésed, Kétség, baj reám ha tör. Verejtéked hűvösítsen, Segítőm, ha senki nincsen; Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!

3. Megkötözött kezed tépje Szét a sátán láncait, Szívem legfőbb ékessége Legyenek csúf kínjaid, Egyetlen vigaszom, üdvöm, Ó, ne hagyj megszégyenülnöm; Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!

4. Ajkad, mely bíráid vádját Tűrte némán, s hallgatott, Szóljon értem, s bűnöm átkát Törölje el majd amott; Lelkiismeret ha furdal, S rettent örök kárhozattal: Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!

5. Tövised, mely tépte arcod, Nekem rózsákat terem; Értem vívtál nehéz harcot, Enyém lett a győzelem. Koronázz meg kegyelmeddel, Bűn hatalmát rólam vedd el: Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!

6. Sebeidben engedj forrást És felüdülést lelnem, Melyből új erőt, gyógyulást Merít csüggedő lelkem! Hasson át kegyelmed árja, Hogy ne legyek bűn szolgája! Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!

7. Szomjad, melyet a keresztfán Elepedve éreztél, Enyhítsen, ha rögös pályán Lankadok, s erőm csekély! Önts szívembe reménységet, Áraszd rám szent békességed! Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!

8. Végső sóhajoddal engem Szabadíts meg, ó, jövel! Ha ezer bűn szól ellenem, És elítél, ments te fel! Hogyha végsőt lehel ajkam, Szent országod megláthassam; Kínod, halálod nekem Legyen örök életem!

Ismeretlen német szerző 1699, Freylinghausen énekeskönyve 1714.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu