Fejléc

211 - E nagy nap fájdalmát

Tranoscius 1684

211. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. E nagy nap fájdalmát, Ó, ember gondold meg, Sok bűnöd szívből bánd, Istenedhez térj meg! Nézd imádattal, Jézusod Kínos halálra mint jutott, Munkálván üdvödet!

2. Nézd, ott Gecsemánén A porban mint térdel, Mint sóhajt remegvén, Véres verejtékkel! Teéretted, Ádám fia, Nehéz harcát, nézd, mint vívja A menny és föld Ura!

3. Lásd, mint árulja el Júdás hű Uradat, Mint támad fegyverrel Rá durva szolgahad! Bár megfogják, kötözik őt, Hurcolják, mint gonosztevőt, Tűr érted szelíden.

4. Lásd, amint törvényt ül A sötét gonoszság! Nézd, mily kegyetlenül Verik és gúnyolják! ő szenved szótlanul érted, És így szerez üdvösséget, Megmentvén lelkedet.

5. Töviskoronától Arcán a vér pereg, Hóhér ostorától Szent teste megremeg; Ó, ember, ezt jól gondold meg: Sok vétkedért te érdemled E kínt, gyalázatot!

6. Megy már keresztjével Golgota hegyére. Nézd, mint szegezik fel, S miként omlik vére! Teérted szenvedett halált. Isten Fia a sírba szállt. Nem indul meg szíved?

7. Te halandó ember, Ha bánt a bűntudat, Megrendült lélekkel, Lásd, mit szenved Urad! Bánd és utáld meg bűnödet, Hittel ragadd meg üdvödet, S kegyelmet nyersz ma itt!

Tranoscius énekeskönyv 1684 (szlovák).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu