Fejléc

228 - Úr Jézus Krisztus, már a mennybe

Dallam: Ki dolgát mind az Úrra hagyja 331

228. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Úr Jézus Krisztus, már a mennybe, A dicsőségbe ért utad: Hogyne kívánnám hát epedve, Hogy ott legyek, ahol te vagy! Hisz itt csupán vándor vagyok, De majd hazámba eljutok.

2. Mikor eljött a búcsúóra, Áldón emelted szent kezed. Áldj engem is, segíts a jóra, Adj munkás, hasznos életet! Ha te megáldasz engemet, Elérem üdvösségemet.

3. Utánad nézek hívő szemmel, Látom boldog országodat. Ne félj, te szív, tűnjék a kétely: Utat tört néked jó Urad. Bár itt nem láthat testi szem, Nincs más bizalmam senki sem!

4. Tudom, hogy egyszer visszajössz még, Ki mennybe tértél győztesen, Ott vár reám a szép örökség, S tied leszek majd teljesen! Itt biztatóm hit és remény: Ott szemtől szemben látlak én!

Ismeretlen német költő 1829.

További énekek mennybemenetelre: Terjeszd e földön 267 - Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus 278 - Krisztus, menny, föld Alkotója 358 - Nálad az üdv és igazság 469 - Mind elvégezted, Jézusunk 478.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu