Fejléc

232 - Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét

Wittenberg 1524

232. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét Legfőképpen az igaz hitért! Hogyha jő a végóra, mellénk álljon, Hazatérésre készen találjon! Szánj meg, Isten!

2. Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus légyen Mesterünk! El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat, Aki népének örökséget ad! Szánj meg, Isten!

3. Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd ízleljük édességedet, Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, Egyességben és békében éljünk! Szánj meg, Isten!

4. Ínségeinkben légy vigasztalónk, Halál ellen megbátorítónk! Össze ne hagyj esnünk, ha ellenségünk Reánk jő, s romlást készít már nékünk! Szánj meg, Isten!

1. vsz.: XII. századi német ének, 2-4. vsz.: Luther Márton 1483-1546.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu