Fejléc

508 - Már elmegyek az örömbe

Dallam: Ó, felséges Atya Isten 91

508. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Már elmegyek az örömbe, Paradicsomnak kertjébe, A boldogultak helyére.

2. Testem nyugszik föld ölében, Mégis az Isten kezében Vagyok édes reménységben.

3. Holtomból majd föltámadok. Dicsőbb életre virradok, Örök örömmel vigadok.

4. Nem bánt ott bűn, nem sért bánat, Könny nem áztatja orcámat, Rám boldogság napja támad.

5. Ott mindnyájan egyek leszünk, Egy drága jutalmat veszünk, Egy dicsőségben lesz részünk.

6. Az Istent minden szentekkel, A megboldogult sereggel Örökké áldjuk énekkel.

7. ő maga lesz üdvösségünk, Boldogságunk, dicsőségünk, Vele mindörökké élünk.

8. Ó, Jézusunk, segíts minket, Hogyha elérjük végünket, Nálad találjuk helyünket!

Miklós deák éneke. Lőcse 1635.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu