Fejléc

517 - Boldogok, akik az Úrban

Dallam: Harsány szó kiállt az éjbe 493

517. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Boldogok, aki az Úrban Elpihennek, Jézus Krisztusban, Mert feltámadnak egykoron. Ha a vég jön, szem bezárul, De aztán menny kapuja tárul, Felserkennek a nagy napon. Elmúlt a küzdelem, Pihennek csendesen, Halleluja! Bár meghalunk, Feltámadunk, És üdvösséged ád Urunk.

2. Áldás, hála és dicsőség Tenéked, örök égi Fölség, Megváltó Jézus Krisztusunk! Áldott légy, ártatlan Bárány, Ki meghaltál a kereszt fáján Miértünk, kik itt bujdosunk! Hívők, ne sírjatok, Mert győzött Uratok! Sírba szállott, De nincsen ott, Föltámadott! Így nékünk életet adott.

3. Vár a mennynek örök fénye, Beteljesül szívünk reménye, Többé nem megy le szép napunk. Mind megadja ott az Isten, Ami után epedtünk itten, Nem kínoz földi bánatunk. Megszűnik siralom, Eltűnik fájdalom, Halleluja! Sír és halál Meggyőzve már, Ránk boldogság és béke vár!

Friedrich Gottlieb Klopstock 1724-1803 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu