Fejléc

Áldás

Urunk, áldj meg minket, és őrizz meg minket! Világosítsd meg arcodat rajtunk, és könyörülj rajtunk! Fordítsd arcodat felénk, és adj nekünk békességet. Ámen.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen.

Áldjon meg minket az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság Isten. Ámen.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu