Fejléc

3. Keresztelés

Jézus parancsa

Amikor keresztelünk, Jézus parancsának engedelmeskedünk, aki a keresztség szentségéhez köti tanítványságunkat és üdvösségünket. Rendelése így hangzik: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet: kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok néktek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik."

Mt 28,18-20; Mk 16,16

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu