Fejléc

Egymás megértése

Köszönöm, Uram, családomat. Nálam jobban tudod, milyen nagy ajándékot adtál. Atyánk vagy, és azért adtad Jézust, hogy testvérünk legyen. Taníts bennünket, hogy igazi szülők és igazi gyermekek legyünk.
Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára. Segíts mindnyájunkat, hogy öregek és fiatalok megértsék egymást. Gyomláld ki szívünkből a keserűség gyökerét. Vonj közel magadhoz minket, hogy egymástól el ne szakadjunk.
Áldd meg otthonunkat, hogy mindnyájan részesüljünk abban, amire testünknek, lelkünknek szüksége van. Segíts, nehogy börtönné váljék otthonunk. Add, hogy ajtaja mindig nyitva álljon azok előtt, akiket hozzánk küldesz, és mi is eljussunk azokhoz, akikhez minket küldesz.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu