Fejléc

Dicsérjétek az Urat!
Úrnak szolgái, dicsérjétek,
dicsérjétek az Úr nevét!
Legyen áldott az Úr neve
most és mindörökké!
Napkelettől napnyugatig
dicsérjétek az Úr nevét!
Magasan fölötte van az Úr minden népnek,
dicsősége fölötte van az egeknek.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz,
aki a magasban lakik,
és a mélybe néz,
az égre is, a földre is?
Fölemeli a porból a nincstelent,
és kiemeli a szemétből a szegényt.
Az előkelők közé ülteti,
népe előkelői közé.
Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban,
mint a fiaknak boldog édesanyja.
Dicsérjétek az Urat!

Zsolt 113

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu