Fejléc

Utolsó órámért

Édes Mennyei Atyám! Ha bármely órában vagy pillanatban - nappal vagy éjszaka - jössz is, és kopogtatsz lelkemért, hogy elvigyed azt, amit te leheltél belém, arra kérlek: lelkemet és életemet hadd ajánljam a te szeretett Fiad, Jézus Krisztus véréért, szenvedéséért és haláláért a te kezedbe.

Luther Márton 1483-1546

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu