Fejléc

17

A MINDENNAPI ISTENTISZTELET 

ÉNEKELT LITURGIKUS RENDJE 

 

  1.  ÉNEK 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 


Kotta PDF-ben 

 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

3. ZSOLTÁR 

Lelkész: zsoltárt olvas. 


Kotta PDF-ben 

 

vagy: 

Gyülekezet:  zsoltárt olvas vagy énekel a kitűzött énekszám szerint. 

 

Zsoltárok a 18–37. énekszám alatt. 

 

  4.  IMÁDSÁG 

Lelkész: Az Úr legyen veletek! 

 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész: imádságot olvas. 


Kotta PDF-ben 

 

  5.  IGEOLVASÁS 

Lelkész:  szentírási igét olvas, azután ezt mondja: 

      Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét! 


Kotta PDF-ben 

 

  Böjtben a halleluja elmarad, helyette: 


Kotta PDF-ben 

 

vagy: 

Lelkész:  Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké! 

 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

  6.  IGEHIRDETÉS 

  7.  DICSÉRET 

Gyülekezet:  Istent, Krisztust dicsőítő éneket vagy énekverset énekel bejelentés szerint. 

  8.  BEFEJEZÉS 

Lelkész:  befejező imádságot olvas, azután ezt mondja: 

      Uram, hallgasd meg imádságomat, 

      és jusson el hozzád kiáltásom! 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész és gyülekezet: együtt mondják a Miátyánkot. 

Lelkész: az ároni áldást mondja. 

 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

vagy: 

Lelkész: a szentháromsági áldást énekli: 

      Áldjon meg titeket a mindenható Isten, 

      az Atya és a Fiú és a Szentlélek. 

 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

(Ének) 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu