Fejléc

14

A VASÁRNAPI ISTENTISZTELET 

ÉNEKELT LITURGIKUS RENDJEI 

 

 

14    Hagyományos dallam 

 

  1.  KEZDŐÉNEK 

  2.  BEVEZETÉS 

Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

Lelkész: bevezető zsoltárt olvas. 


Kotta PDF-ben 

 

  3.  BŰNVALLÁS 

Lelkész:  Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! 

 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész: bűnvalló imádságot olvas. 


Kotta PDF-ben 

 

vagy: 


Kotta PDF-ben 

 

  4.  KEGYELEMHIRDETÉS, ISTEN DICSŐÍTÉSE 

Lelkész: kegyelmi igét mond, azután: 


Kotta PDF-ben 

vagy: 


Kotta PDF-ben 

Ezután a gyülekezet vagy a kar, esetleg váltakozó kar énekelheti a következő dicséretet: 


Kotta PDF-ben 


Kotta PDF-ben 

Nagypénteken a dicsőítés elmarad. 

 

  5.  RÖVID IMÁDSÁG 

  6.  IGEOLVASÁS 

Lelkész:  szentírási igét olvas, azután ezt mondja: 

      Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. 


Kotta PDF-ben 

 

      Böjtben a halleluja elmarad, helyette: 


Kotta PDF-ben 

 

vagy: 

Lelkész:  Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké! 

 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

  7.  HITVALLÁS 

  8.  IGEHIRDETÉSI ÉNEK 

  9.  SZÓSZÉKI SZOLGÁLAT 

Apostoli üdvözlet 

Alapige-olvasás 

Igehirdetés 

Imádság 

Gyülekezet: énekverset énekel bejelentés szerint 

vagy: 

Dallam: Jézus Krisztus, itt vagyunk 274 

Jézus, a te beszéded Teremjen jó gyümölcsöket, Szent igéd és Szentlelked Ítélje meg bűneinket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halálunkban!  (283,3) 

Lelkész: hirdetés, szószéki áldás 

  10.  ÉNEK VAGY KARÉNEK 

  11.  ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 

  12.  AZ ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE 

 

Ez a befejezés elmarad, ha a gyónás közvetlenül csatlakozik az általános könyörgő imádsághoz. 

 

Lelkész és gyülekezet együtt mondják a Miatyánkot. 

 

Lelkész: 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

Lelkész: az Ároni áldást mondja. 


Kotta PDF-ben 

 

Gyülekezet: befejező verset énekel a kitűzött énekszám szerint 

vagy: 

Saját dallam: 291 

Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk, Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Isten!  

(291,1) 

vagy: 

Dallam: Áldunk téged, Istenünk 42 

Téged áldunk, Istenünk. Téged dicsér szolgálatunk. Életünk tiéd legyen! Hálát mondjon minden napunk! Bűntől, bajtól védj te meg! Áldd meg, óvd meg népedet!  (42,3) 

vagy: 

Dallam: Jöjj le hozzánk, jer közénk 284 

Áldd meg, édes Istenünk, Bejöttünket, kimentünket! Jó s balsorsban légy velünk, Add meg napi kenyerünket! Áldj meg csendes végórával, Mennyben örök boldogsággal.  (292,3) 

vagy: 

Dallam: Jertek, boldog énekszóval 112 

Örök Isten, áldj meg minket, Legyen őrző gondod ránk! Te vezessed lépteinket: Te vagy áldó, jó Atyánk. Tereád vár minden nép: Te vagy út és békesség. Szeretettel nézz a földre! Neved áldjuk mindörökre.  (293) 

 

Gyónás 

 

      13. GYÓNÁSI ÉNEK 

  14.  A GYÓNÁS BEVEZETÉSE 

 

Ez a bevezetés elmarad, ha a gyónás közvetlenül csatlakozik az általános könyörgő imádsághoz. 

 

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. 

Bevezető imádság 

(Gyónási beszéd) 

 

  15. GYÓNÁSI IGEOLVASÁS 

 

Lelkész: felolvassa a Tízparancsolatot. 

  16.  GYÓNÁSI KÉRDÉSEK, GYÓNÓ IMÁDSÁG 

  17.  FELOLDOZÁS 

  18.  A GYÓNÁS BEFEJEZÉSE 

 

Ez a befejezés elmarad, ha az úrvacsora közvetlenül csatlakozik a gyónáshoz. 

 

Hálaadó imádság, Miatyánk, áldás, hálaadó ének. 

 

 

Úrvacsora 

 

  19.  AZ ÚRVACSORA BEVEZETÉSE, ISTEN IMÁDÁSA 


Kotta PDF-ben 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész:  Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy (...) ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. 


Kotta PDF-ben 

 

  20.  MIATYÁNK, SZERZÉSI IGÉK 

  21.  ÚRVACSORAVÉTEL 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész: úrvacsoravételre készítő imádságot olvas, azután: 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész: Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához! 

Gyülekezet:  az úrvacsoravétel közben úrvacsorai éneket énekelhet. 

  22.  AZ ÚRVACSORA BEFEJEZÉSE 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész: hálaadó imádságot olvas dicsőségmondással. 

 

Lelkész: 

Gyülekezet: 


Kotta PDF-ben 

 

Lelkész: az ároni áldást mondja. 


Kotta PDF-ben 

 

Gyülekezet:  hálaadó énekverset énekel a kitűzött énekszám szerint. 

 

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu