Fejléc

26

32. zsoltár

26. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

Boldog az, akinek az Úr nem rója fel bűnét, 

akinek lelkében hamisság nincsen. 

 

Míg elhallgattam bűnömet, csontig sorvadtam, 

  mert kezed rám nehezedett éjjel és nappal. 

De megvallottam vétkemet előtted, Istenem, 

  és te levetted rólam neim terhét. 

Ezért hozzád imádkozzék minden hívő 

  a nyomorúság idején. 

Te vagy menedékem, megmentesz a veszedelemtől, 

végy körül engem a szabadulás örömével. 

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 

  és a Szentléleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

  és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

Boldog az, akinek az Úr nem rója fel bűnét, 

akinek lelkében hamisság nincsen.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu