Fejléc

Mária éneke: Magnificat

38

38. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

Krisztust, Üdvözítőnket, örök Istent, ria Fiát 

dicsérjük örök. Ámen. 

 

Magasztalja az én lelkem az Urat, 

  és szívem ujjong az én üdvözítő Istenem felé, 

mert rátekintett szolgálóleánya csekélységére, 

  íme, mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék, 

mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, 

  és szent az ő neve, 

irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre 

  azokon, akik félik őt. 

Hatalmas dolgot cselekszik karval, 

  szétszórja a szívük szándékában gőseket, 

uralkodókat dönt le trónjukról, 

  és magasra emel megalázottakat, 

éhezőket halmoz el javakkal, 

  és üres kézzel küld el gazdagokat. 

Felkarolja Izráelt, az ő szolját, 

  amint kijelentette atyáinknak, 

hogy megemlékezik irgalról 

  Ábrahám és magva iránt örökké. 

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 

  és a Szentleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

  és mindörökkön-örök. Ámen. 

 

Krisztust, üdvözítőnket, örök Istent, ria Fiát 

  dicsérjük örök. Ámen.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu