Fejléc

29

18. zsoltár

29. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

Szeretlek, Uram, én erősségem, 

kőszálam, váram és megmentőm! 

 

A halál kötelei vettek körül engem, 

  rémített engem a pusztulás árja. 

De nyomorúságomban az Urat hívtam, 

  az én Istenemhez kiáltottam segítségért. 

Meghallgatta hangomat szent helyéről, 

  eljutott hozzá kiáltásom. 

Ezért magasztallak, Uram, a népek zött, 

  és éneket zengek a te nevednek. 

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 

  és a Szentléleknek, 

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

  és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

Szeretlek, Uram, én erősségem, 

kőszálam, váram és megmentőm!

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu