Fejléc

133 - Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

Gregorián eredetű dallam

133. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael? Ím, fogságból kél sóhaja, Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!

2. Ó, jöjj el, Jessze* vesszeje, Ne ártson sátán ereje! Mentsd meg pokoltól népedet, Hogy dicsérhessen tégedet! Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!

3. Ó, jöjj, ó, jöjj, Naptámadat*, És hozd vigasztalásodat, űzd el a sötét éj ködét, És vesd el minden félelmét! Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!

4. Ó, jöjj, Kulcs Dávid törzséből*, A mennynek kapuját nyisd föl! Az üdvösségre tárj utat, Ne legyen részünk kárhozat! Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!

XII. századi latin ének (Veni, veni Emmanuel).

* 1. vsz.: bibliai név: "Velünk az Isten" 2. vsz.: Dávid apjának, Isainak névváltozata: Ézs 11,1 3. vsz.: A messiási kor képe; Lk 1,78 4. vsz.: Ézs 22,22; Jel 3,7

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu