Fejléc

134 - Itt a drága idő

Dallam: Istennek szent Fia 136

134. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Itt a drága idő, Jön az üdvözítő Népe váltáságára, Boldogítására, Hogy mentse a rossztól És minden gonosztól.

2. E napok betöltét Régtől jövendölték Prófétabeszédek Az emberiségnek, Ember örömére, Világnak üdvére.

3. Ébren kell fogadnunk, S buzgó hálát adnunk Atyánk-Istenünknek, Ki úgy szeret minket, Hogy elnyertük ismét Kegyelmének kincsét.

4. Átkos sötétségnek Virradat vet véget: Erre kell eszmélnünk, És szívből megtérnünk, Igaz úton járnunk, Krisztusnak szolgálnunk.

Huszita ének (cseh).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu