Fejléc

155 - Mennyei angyalseregek

Dallam: Mennyből jövök most hozzátok 150

155. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mennyei angyalseregek Örömhírt hoztak, hirdettek A pásztoroknak boldogan: "Egy gyermek fekszik a jászolban!"

2. "Mint Mikeástól* tudjátok, Kis Betlehemben vár rátok. A Krisztus ő! Eljött végre Mindnyájatoknak üdvére."

3. Ezen méltán örüljetek, Isten eggyé lett veletek, A gyermek, aki született, Valóságos testvéretek.

4. ő nem hagy el, nem hagy cserben. Bízzatok benne szüntelen! A kísértés bármennyi lesz, Nem árt, ha Krisztus védelmez.

5. Örök győzelmet ád néktek, Mint választott, szent népének. E nagy örömért zengjetek Istennek hálaéneket!

Luther Márton 1483-1546.

* Mik 5,1

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu