Fejléc

156 - Jöjj, Isten népe, áldjuk őt

N. Herman 1480?-1561

156. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jöjj, Isten népe, áldjuk őt, A mindenség Urát, Kitárta a menny ajtaját, Elküldte szent Fiát, Elküldte szent Fiát.

2. Jön Atyja szívéről közénk, És gyengén, szegényen Ott fekszik kicsiny gyermekként A jászolbölcsőben, A jászolbölcsőben.

3. Letette minden hatalmát, Erőtelenné lett, Felvette szolga formáját, Ki mindent teremtett, Ki mindent teremtett.

4. Mily csodálatos változás: Az Úr szolgává lett! ő alászállt, mást felemelt, Áldd őt, Istenedet, Áldd őt, Istenedet!

5. Kitárta újra minekünk Az Éden kapuját*; Az út szabad, beléphetünk. Ó, áldd az ég Urát, Ó, áldd az ég Urát!

Nikolaus Herman 1480?-1561 (német).

* Itt: az üdvösség képe

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu