Fejléc

157 - Egy zsenge rózsatőről

XV. századi német dallam

157. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Egy zsenge rózsatőről Vessző sarjadt, nemes. Ének zeng rég időből: Jesszének ága ez! S ím, bimbó nyílt hegyén Dermesztő hideg télben, Éj kellős közepén.

2. Azt értem, azt a bimbót, Mit Ézsajás ígért*. Mária karján ringott, Hogy mennyből földet ért. Ámulj Isten kezén: Szűz szülte őt minékünk, Éj kellős közepén.

3. Amily kicsiny e rózsa, Oly édes illata. Amerre fényét szórja, Tűnik az éjszaka. Isten és ember ő, Megment bűntől, haláltól, Igaz Üdvözítő!

1-2. vsz.: XV. századi ének nyomán Köln 1599, 3. vsz.: Berlin 1853 (német).

* 1. vsz.: Dávid apjának, Isainak névváltozata, 2. vsz.: Ézs 11,1

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu