Fejléc

158 - Krisztus Urunknak áldott születésén

Kolozsvár 1744

158. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Krisztus Urunknak áldott születésén, Mondjunk angyali dalt megjelenésén, Mely Betlehemnek mezején nagy régen Zengett ekképpen:

2. A magasságban dicsőség Istennek, Békesség légyen földön embereknek, És jóakarat mindenféle népnek És nemzetségnek!

3. Eljött már, akit az atyák rég vártak, Sok királyok is kit látni kívántak, Kiről próféták jövendőt mondottak, Nyilván szólottak.

4. Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk, Általa lett sok bűnünkből váltságunk, A mennyországban örökös lakásunk, Boldogulásunk.

5. Háladás légyen az Atya Istennek, ő szent Fiának, a ma születettnek, A Szentléleknek, mi bölcs oktatónknak, Vigasztalónknak.

6. Ó, örök Isten, dicső Szentháromság, Szálljon mireánk tőled világosság. Távozzék tőlünk bűn és szomorúság, Légyen vidámság!

Pécseli Király Imre 1590?-1641?

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu