Fejléc

159 - Hirdetek tinéktek

M. Weisse énekeskönyve 1531

159. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. "Hirdetek tinéktek Lelki nagy örömöt" - Angyal így jelenté, Hogy Megváltónk eljött, Hogy közénk leszálla Magas trónusáról Az egek Királya.

2. Kiről a próféták Jósoltak régóta, Végre megjelentél, Világ Megváltója, Légy üdvözölve már! Híveidnek nyája Téged nagy szomjan vár.

3. Az egész menny és föld Ma velünk örvendez, Hogy Isten elküldte Szent Fiát népéhez, És minden teremtmény Repes örömében Krisztus születésén.

4. Szent születésének Örvendetes napját, Ünnepelve várjuk Lelkünk boldogságát, Mert Isten jobbjáról Miérettünk jött el Fényes mennyországból.

5. Ó, áldott, szent gyermek, Isten egyszülöttje, Ki mi bűneinkért Eljöttél a földre, Légyen neked hála. A mulandóságból Vígy be mennyországba.

6. Hívek, jertek, zengjünk Vígan halleluját! ő nyitja meg nékünk Mennyország kapuját. Már itt békességet És egykor a mennyben ő ád üdvösséget.

Tranoscius énekeskönyv 1636 (szlovák).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu