Fejléc

180 - Mennyei Király születék

Dallam: Bízom benned, szent Úristen 437

180. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Mennyei Király születék, Mennyből küldte nekünk az ég, Nevét Jézusnak nevezték, Új esztendőnk ma vette, ím, kezdetét.

2. A törvény beteljesedett, Jézus népek váltsága lett. Az Isten megbékélt vélünk, A Jézusért Atyánkká lett minékünk.

3. Azért e szent ünnepekben, Vigadjunk új esztendőben, Bizalmunk Istenben légyen És Jézusnak az ő nagy érdemében.

4. Hagyjuk hátra bűneinket, Jobbítsuk meg életünket; Kövessük az Üdvözítőt, Úgy várhatunk majd boldog új esztendőt.

5. Majd egykor az idők végén Krisztus Urunk megjelenvén, Nagy dicsősége tündöklik, És igaz új esztendőnk elkezdődik.

6. Akkor mi is Megváltónkkal, Aki dicső boldogsággal Felváltja a múló időt, Érünk áldott, örök, szép új esztendőt.

Várad 1648.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu