Fejléc

220 - Jézusunk feltámadt

Dallam: Jézus, boldogságom 357

220. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézusunk feltámadt! Diadala áthat Síron, halálon. Árt-e halál mérge? Hisz vereség érte. Az Urat áldom! Élete így győzte le Lelkünk minden ellenségét. Zengjük dicsőségét!

2. Bűneinkért vérzett, És mindent elvégzett. Meghalt érettünk. Ő lett üdvünk ára. Áldozatát látva, Felelt Istenünk: Dicsően és győztesen Fölkeltette harmadnapra, És felmagasztalta.

3. Él örök fenségben Jézusunk az égben. Áldást zengenek, őneki szolgálnak, Parancsára várnak Angyalseregek. Hatalom és irgalom Mind övé, hogy erősítsen, Mennybe elsegítsen.

4. Jézusunk nevének Zengjen hálaének, Mert Ő az élet! Kik nyomában járnak, Itt vele szolgálnak, őhozzá érnek. Jézus él! Ő hű vezér. Híveit megőrzi, áldja, Örök fénybe várja.

Philipp Jakob Spener 1635-1705 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu