Fejléc

234 - Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkünknek

Huszár Gál énekeskönyve 1560

234. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkünknek vigassága, Szívünknek bátorsága, Adjad minden híveidnek te szent ajándékodat! Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten!

2. Távoztasd el mi szívünknek Hitetlen sötétségét! Világosíts meg minket, Hogy az Isten szent igéjét Hallhassuk és érthessük! Jövel, és taníts meg az igaz hitre!

3. Te vagy a nagy Úristennek Mennyei ajándéka, Igazságnak mestere. Taníts meg minket a Krisztus Igaz ismeretére! Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója.

4. Adjad szent ajándékodat, Bátorítsad lelkünket, Hogy a Krisztust vallhassuk! Adjad, hogy mi legyőzhessük Az ördög csalárdságát! Te vagy mi biztatónk, minden oltalmunk.

5. Biztasd rettegő szívünket, Hogy kétségbe ne essünk Halálunknak idején, De nagy bátorsággal hitben E világból távozzunk! Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten!

Batizi András + 1546 után.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu