Fejléc

235 - A pünkösdnek jeles napján

Magyar népi dallam

235. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték Megerősítni szívüket Az apostoloknak.

2. Akit a Krisztus megígért Akkor a tanítványoknak, Amikor ő a mennybe ment Mindenek láttára.

3. Tüzes nyelveknek szólása - Úgy, mint szeleknek zúgása - Leszállott az ő fejükre Nagy hirtelenséggel.

4. Örüljünk azért őnéki, Mondván szép ékes éneket, Felmagasztalván ő nevét Örökkön-örökké!

5. Dicsértessél, Atyaisten És megváltó Fiúisten A Szentlélekkel egységben Mindörökké, ámen!

Debrecen 1602.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu