Fejléc

241 - Legdrágább ajándékodért

Dallam: Jöjj, Isten népe, áldjuk őt 156

241. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Legdrágább ajándékodért Könyörgök, Istenem, Vigasztaló Szentlelkedért. Ó, add meg énnekem! Ó, add meg énnekem!

2. Mély bölcsességed titkait ő tárja fel csupán, Téged szeretni ő tanít, Én édes jó Atyám! Én édes jó Atyám!

3. Szentlelked az én biztatóm, Hogy gyermeked vagyok; Mint jó Atyámban bízhatom, Nem leszek elhagyott, Nem leszek elhagyott.

4. A boldogságra, Istenem, Szentlelkeddel segíts, Jóra erőt te adj nekem, Áldj, védj és üdvözíts, Áldj, védj és üdvözíts!

5. Te adj nekem tiszta szívet, Add, hogy ínségemben Mindvégig legyek itt híved, S meglássalak mennyben, Meglássalak mennyben!

Philipp Friedrich Hiller 1699-1769. Christoph Friedrich Neander 1724-1802 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu