Fejléc

242 - Jöjj el, drága Vigasztalónk

Dallam: Ó, én lelkem, mért csüggedsz el 341

242. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jöjj el, drága Vigasztalónk, Térj hozzánk, szállj le ránk, Légy mi gyámolítónk! Jézus egykor hű népének Megígért, s mint vezért Küld hozzánk is téged.

2. Lelkünk újjáteremtője, Új élet úgy éled, Ha te vagy szerzője; Gyarló ember küzd és fárad, Tőled jő az erő, Üdv belőled árad.

3. Isten Lelke, égi fényünk! Tanítást, buzdítást Adj, hogy szentül éljünk! Ha Istent kérjük imánkban, Jöjj, segíts, részesíts Meghallgattatásban!

4. Te segíts, hogy jól harcoljunk, A rossznak, gonosznak Bátran ellenálljunk! Úgy Jézustól kár vagy érdek, Ínség, jaj, Semmi baj Soha el nem téphet.

5. Légy erőnk a gyengeségben, Vigaszunk, Támaszunk Minden kísértésben! Ha Isten elszólít végre, Vígy minket, Népedet Örök dicsőségre!

Ehrenfried Liebich 1713-1780 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu