Fejléc

243 - Jer, keresztyének, örvendjünk

Dallam: Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd 229

243. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jer, keresztyének, örvendjünk, E szent napon zengedezzünk, Melyen Jézus, mint fogadta, Híveire Lelkét adta. Éltünk bűnben, éjszakában És bálványok rabságában. E nap hintett fényességet, Eloszlatván a sötétséget. Áldott légyen a nagy Isten!

2. Jézust magasztald, szent nyája! Elvégeztetett munkája. Híveinek is erőt nyújt, Bennük szent buzgóságot gyújt. Végig hűséges hozzájuk, Szentlelkét árasztja rájuk, Hogy szent igéjét szeressék, S a földön mindenütt hirdessék. Áldott légyen a nagy Isten!

3. Indulnak Jézus szavára A Föld végső határára, Róla tesznek bizonyságot, S terjesztik az igazságot. Bár zúgnak sokan ellenük, Győznek, mert Isten van velük; Átkot és gúnyt föl sem vesznek, Sok csodadolgot cselekesznek. Áldott légyen a nagy Isten!

4. Nagy kegyelme jó Atyánknak Már mireánk is kiáradt. Látjuk ragyogó sugarát, És érezzük sok áldását. Jó Istenünk, áldva áldunk, Nagy irgalmadért imádunk. Ó, segíts tenéked élni És győzelmesen célhoz érni! Dicsértessél mindörökre!

Johann Adolf Schlegel 1721-1793 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu