Fejléc

251 - Hiszek benned, Istenemben

Dallam: Ó, felséges Atya Isten 91

251. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Hiszek benned, Istenemben, Teljes egész életemben, Boldoggá tesz e hit engem.

2. Édes jó Atyámnak vallak, Tiszta szívből magasztallak, Bízom benned, el nem hagylak.

3. Mennynek, földnek Teremtője, Mindeneknek éltetője, Légy lelkem gondviselője!

4. Hiszek benned, Jézusomban, Krisztusomban, én Uramban. Isten Fia, légy oltalmam!

5. Ha szenvedés érne engem, Te vigasztalj keresztemben, S ne hagyj soha elcsüggednem!

6. Ki Atyád jobbján ülsz mennyben, Vonj magadhoz, Jézus, engem. Koronámat add elvennem!

7. Hiszek tebenned, Szentlélek, Segítséget tőled kérek, Üdvöt általad remélek.

8. Hiszem Istennek országát, Krisztusomnak szentegyházát, És bűneim bocsánatját.

9. Atya, Fiú és Szentlélek! Hiszem, veled célhoz érek, Örökkön-örökké élek!

Sántha Károly 1840-1928.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu