Fejléc

252 - Jer, dicsérd Istent, nagy világ

Chr. Lahusen 1941

252. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jer, dicsérd Istent, nagy világ, Zengj néki víg halleluját! A Szentháromság Istennek Most hitünket mind valljuk meg!

2. Hiszünk teremtő Atyánkban, Ki örök, nagy jóvoltában Itt mindent bölcsen alkotott, És nékünk életet adott.

3. Hiszünk a Jézus Krisztusban, Urunkban, hű Megváltónkban, Ki miérettünk szegény lett, És kínos halált szenvedett.

4. Hiszünk Szentlélek Istenben, Aki jót munkál mindenben. Ha szenvedünk, ő vigasztal, Úr Jézus útján marasztal.

5. Hatalmas Isten, téged áld, Téged magasztal szívünk, szánk. Te csodálatos Háromság, Csak téged zengjen e világ!

Dóka Zoltán 1929-2000.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu