Fejléc

336 - Adjunk hálát az Úrnak

N. Selnecker 1587

336. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Adjunk hálát az Úrnak, Kegyelmes Megtartónknak Az elvett ajándékért, A sok jótéteményért.

2. ő adta testünk, lelkünk, Életet tőle nyertünk, Mindenkor van ránk gondja, Gyermekeit megóvja.

3. Testünk tőle kap ételt, Vigasztalást a lélek; A sebet meggyógyítja, Melyet a bűn ejt rajta.

4. Orvost ad, ki segíthet, Krisztust, aki az élet, Kinek véres halála Üdvösségünk forrása.

5. Igéje s két szentsége Szívünknek menedéke, És a Szentlélek által Egyesít az Atyával.

6. Élet és bűnbocsánat Ránk Krisztusért így árad. Általa mennyben nékünk Boldogság lesz a részünk.

7. Atyánk, kegyelmet kérünk, Adj segítséget nékünk, Nagyoknak, kicsinyeknek, Akik tebenned hisznek!

8. Tarts meg az igazságban, És adj a mennyországban Üdvöt mi Krisztusunkért, Igaz Közbenjárónkért!

Ludwig Helmbold 1532-1598 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu