Fejléc

465 - Béke legyen a nap alatt

Cseh testvérek 1566

465. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Béke legyen a nap alatt, Emberek közt jó akarat; Szerezz köztünk békét, urunk, Melyért buzgón imádkozunk!

2. Téged imád a te néped, Neked zeng e hálaének, Mindenható Atya Isten, Ki lakozol a mennyekben.

3. Ó, irgalmazz, Jézus, nékünk, Aki megtartottad éltünk, Bűnünk terhét ki levetted, Üdvösségünk megszerezted!

4. Jézus Krisztus, Isten fia, Hozzád száll e hálaima, Ki Atyádnak ülsz a jobbján Eget, földet kormányozván.

5. Te is békét szerezz nékünk, Szentlélek, áldott Istenünk, Hívek világosítója, Igazságban megtartója!

6. Ó, szentséges Szentháromság, Tőled ered minden jóság! Te vagy szívünk menedéke, Legyen mind e földön béke!

Lk 2,14. ősi liturgikus ének (Gloria in excelsis). Tranoscius énekeskönyv 1636 (szlovák).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu