Fejléc

466 - Szentlélek égi lángja

Dallam: Istentől el nem állok 337

466. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Szentlélek égi lángja, Békesség Lelke vagy, Ki nem örül, ha látja, Hogy forr viszály, harag. Ó, add, szent Szeretet, Bárhol háború dúlna, Békéljenek meg újra A harcoló felek!

2. Ébressz józan belátást, Hol indulat vakít, Pusztítás helyett áldás Hadd áradjon s a hit! Add hát kegyelmedet, Világszerte a békét, S a jóság kötelékét A széthúzás helyett!

3. A sok keserűségnek Földünkön szabj határt, Örömnek és jólétnek Napját derítsd reánk! Gyötrött országokon Ragyogtass égi áldást, És újra adj virágzást Az üszkös romokon!

4. Irányíts, míg itt élünk, Szent szándékod szerint, Mígnem eljő a végünk, S halál órája int! Segíts kegyelmesen Békével halni tudni, S hozzád a mennybe jutni A hitben győztesen!

Paul Gerhardt 1607-1676 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu