Fejléc

467 - Ébredj, bizonyságtévő lélek

Dallam: Nagy Isten, néked zeng az ének 59

467. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ébredj, bizonyságtévő lélek! A várfalakra őrök álljanak! Kik bátran szólnak, s harcra készek, Ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerteszét Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

2. Ó, bárha lángod fellobogna S ébredne föl sok nemzet fényinél, Bár egyre több hűséges szolga Aratna, míg le nem borul az éj! Urunk, a roppant, ért vetésre nézz: A munka sok, a munkás oly kevés!

3. Te készítsd útját szent igédnek, Hogy fénye minden népet érjen el, Míg tárt kapudon mind belépnek, S minden nyelv irgalmadról énekel. Adj a jó hírnek sebes szárnyakat, Míg nyomán béke és élet fakad!

4. Te fenséges műved bevégzed, Mert a föld üdve és bírája vagy. Győz a te örök, tiszta fényed, Bár ma még homály födi utadat. Azért mi hittel kérünk szüntelen: Hallgass meg minket! Ámen! Úgy legyen!

Karl Heinrich von Bogatzky 1690-1774 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu