Fejléc

468 - Ó, Uram, bárcsak tüzed égne

Dallam: Mily nagy az Úr kegyelmessége 58

468. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Ó, Uram, bárcsak tüzed égne, Ki magad vagy a szeretet! S az egész világ megismerne, Mint ég, föld Urát, tégedet! Már itt-ott lobban tüzed lángja Napkelet s nyugat tájain, Hol téged, Isten szent Báránya, Dicsérnek ének hangjain.

2. Te ébreszd, tisztítsd, egyesítsed A hívők szétszórt táborát, És rá kegyelmed fényét hintsed, Tisztán lásson, ne fátylon át! Tedd eggyé, akik széjjelváltak, Hadd épüljön fel templomod Szent hajlékául jó Atyádnak, Ahol tüzed folyvást lobog!

3. Ó, forrassz egybe minden népet, Hisz béke a te szándékod! Gyújts égi tüzet, fényességet, Hadd töltse be a világot! Úgy ezrek zengik és százezrek A béke öröménekét, Azt visszhangozzák hegyek-völgyek, És áldják az Úr szent nevét.

Georg Friedrich Fickert 1758-1815 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu