Fejléc

351 - Jó Atyám az Isten

Dallam: Jézus, boldogságom 357

351. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jó Atyám az Isten, Minden gondom hittel Őreá vetem. Még nem is születtem, Már sajátja lettem, Övé életem. Jó úton vezet, tudom, S ami üdvös, azt megadja Életem hű Atyja.

2. Jó Atyám az Isten, Rám gyakran derít fel Nyugodt, víg napot. Önmagához emelt, Mindennap eledelt, Áldást ő adott. És midőn csüggedt erőm, Ínség, bánat porba sújtott, Segítséget nyújtott.

3. Jó Atyám az Isten, Gyengeségeimben Támogat engem. Láthatok szükséget, Biztos menedéket ő ad énnekem. Megszán és mellettem áll; Bánatom úgy oszlik széjjel, Mint a füst a széllel.

4. Jó Atyám az Isten! Mérgével már nékem Nem árt a halál. Hogyha üt az óra, S könny hull koporsómra, Menny öröme vár. Aki hitt, bár meghal itt, Él az Isten országában, Az örök hazában.

Ernst Stockmann 1634-1712 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu