Fejléc

362 - Szívből szeretlek, Jézusom

Strasbourg 1577

362. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Szívből szeretlek, Jézusom. Légy velem vándorutamon Irgalmaddal a sírig! Nélküled mi e földi tér, Ég, világ véled föl nem ér, lelkem csak benned bízik. Az életben és halálban Csak beléd vetem bizalmam, Te, örök kincsem, vigaszom, Szent véredre hagyatkozom. Felséges Úr, Én Jézusom, én Jézusom, Ne engedj szégyenre jutnom!

2. Te adtad nékem, Istenem, Lelkem, testem és mindenem Én gyarló életemben: Dicséretedre szolgálni, Embertársamnak használni - Mindvégig segíts ebben! Tévelygés el ne ámítson, Csalárd remény ne csábítson, Hogy keresztem fölvehessem, Békességgel viselhessem. Te vagy velem, Én Jézusom, én Jézusom, A halál révén is, tudom.

3. Végső órám ha már közel, Szent angyalod küldd értem el, Vigyen örök hazámba! Válhat testemből földi por, Új létre szólít majd egykor Ítélet harsonája. Akkor megrendül föld és ég, Megújul a nagy mindenség, És megdicsőült, új testben Jóságod áldom szüntelen. Erre segíts, Én Istenem, én Istenem, S téged dicsérlek szüntelen!

Martin Schalling 1532-1608 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu