Fejléc

366 - Jézus Krisztus, egy Mesterünk

Debrecen 1778

366. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Jézus Krisztus, egy Mesterünk, Mennyei szent bölcsességünk, És nekünk bizonyos üdvösségünk!

2. Mostan néked mi könyörgünk, Szent nevedért esedezünk: A te Szentlelkedet adjad nékünk!

3. Mi szívünket megújítsa, És sebeinket gyógyítsa: Bűnös életünket megjobbítsa!

4. Munkáinkat megszentelje, Bennünk a hitet nevelje, Utunkat hazánkba vezérelje!

5. Bölcsességre megtanítson, Hogy ördög meg ne csalhasson: Kísértések ellen bátorítson!

6. Plántáljon nagy egyességet, Igaz és szent szeretetet, Szívünkbe isteni szent félelmet,

7. Hogy téged bátran vallhassunk, E földön néked élhessünk, Mennyben aztán veled lakozhassunk!

Batthyány-kódex 1600? körül.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu