Fejléc

370 - A Bárány hordja csendesen

W. Dachstein 1487?-1561

370. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. A Bárány hordja csendesen Földiek minden vétkét. Vállalja tisztán, bűntelen Bűnösök bűnhődését. Elindul, hordoz szenvedést, Gúnyt, halált, átkot, megvetést, Nem kíván könnyebbséget. Elvisel, hordoz bűnt és bajt, Golgota fáján kínt és jajt, És szól: Eltűröm érted!

2. Nincs még ily áldott, hű barát. őt adta Isten nékünk. ő az, kit Atyja maga szánt Szent váltságdíjnak értünk. Ó, csodás égi szeretet! Az Atyát arra késztetted, Hogy Fiától megváljon. S ki előtt ég és föld reszket, Érettünk sírba fektetted Győzni poklon, halálon.

3. Míg élek, el nem feledem, Jézusom, hű szerelmed, Átadom szívem, életem. Szent hittel átölellek. Csak rólad zengjen énekem! Te bajban vigasz vagy nekem És harcban bátorságom. Szomjamat oltó, hűs forrás, Árvaságban leghívebb társ, Utam bármerre járom.

4. Ha célhoz érek egykoron, S vár örök égi részem, Hadd legyen véred bíborom, Az fedjen el egészen! Az legyen fénylő koronám, Ha égi trónján vár reám Szent felsége Atyámnak, Ki veled eljegyzett engem, Hogy égi ékességemben Mint jegyesed ott álljak!

Paul Gerhardt 1607-1676 (német).

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu