Fejléc

372 - Minden e földön

Régi magyar dallam

372. ének kottája
Kotta letöltése PDF-ben

1. Minden e földön csak elmulandó, Semmi nincs itten megmaradandó; Ne kívánd, lelkem, ami mulandó, Azt keresd inkább, ami állandó!

2. Jézus, hát téged én szívem várjon, Téged, örömöm forrását, áldjon! Benned örvendez csupán én lelkem, Mert benned békét, nyugalmat leltem.

3. E földön és a csillagos égben Te vagy énnékem gyönyörűségem; Rajtad kívül nincs sehol boldogság, Tebenned élnem már kész mennyország!

4. Ha ellenségnek volnék torkában, Ha a halálnak volnék markában: Semmit nem félnék, mert ott is nékem Te volnál, Jézus, hű menedékem.

5. Akkor is lelkem veled biztatnám, Szívemet véled vigasztalhatnám. Búban, örömben, éljek vagy haljak, Üdvözítőmnek csak téged vallak.

6. Ó, áldj meg engem, és szánj meg végre, És siess, Jézus, segítségemre! Esdeklésemre figyelmezz, kérlek, Hogy egykor nálad boldogan éljek!

Id. Ács Mihály 1646-1708.

Tartalom

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Luther Kiadó, 2006.
Internet változat © Evangélikus Internet Munkacsoport, 2006.
Kérdések és megjegyzések: webmaster@lutheran.hu